สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

นนทบุรี

ค้นหา

ท่าน้ำนนท์

ดั้งเดิมมาชาวจังหวัดนนทบุรีใช้การคมนาคมทางน้ำทางเรือเป็นเส้นทางสายหลักเส้นทางคมนาคมทางน้ำจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี ถ้าได้พูดคุยกับชาวนนทบุรีที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปแทบทุกคนสามารถใช้เรือพาย เรือติดเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีและรู้จักแม่น้ำลำคลองทุกสายแต่ไม่มีความถนัดในการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า,สายใหม่ และคลองสายต่างๆ เช่น คลองบางขุนศรี คลองพระพิมล คลองบางใหญ่ คลองมหาสวัสดิ์ และท่าเทียบเรือ ที่สำคัญที่สุดคือ ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่การเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครมีเรือยนต์ของบริษัทมอเตอร์โบ๊ต ได้หยุดไปตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่8 นอกจากนี้ยังมีเรือโดยสารระยะไกลแล่นผ่านอีก 2 ลำ คือ เรือสุพรรณ (สีเลือดหมู) ระหว่างสุพรรณบุรี – ท่าเตียน และเรือมหาราชระหว่างอำเภอมหาราช – ท่าเตียน ต่อมาจึงมีเรือโดยสารของ 2 บริษัท คือ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือด่วนแหลมทอง ให้บริการมาถึงปัจจุบัน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ที่ตั้ง บ้านบางขวาง ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ริมฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2524 พื้นที่ตั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงให้ซื้อจำนวน 550 ไร่ เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเรือนจำมหันตโทษ (ปัจจุบันคือ เรือนจำกลางบางขวาง) แต่ยังไม่ทันก่อสร้างก็สิ้นรัชกาล ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ทรงแบ่งที่ดินจากพื้นที่นี้มาประมาณ 1 ใน 3 เพื่อเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนราชวิทยาลัยของกระทรวงยุติธรรม เป็นโรงเรียนแบบมีนักเรียนประจำ ลักษณะคล้ายคลึงกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ที่จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน เพื่อฝึกฝนนักเรียนสมัยนั้นให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อจะได้เรียนวิชากฎหมายที่มีตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น และจะได้เป็นผู้พิพากษาที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีต่อไป โรงเรียนราชวิทยาลัยเปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.2454 (รัชกาลที่6) จนถึงปี พ.ศ.2469 (รัชกาลที่7) เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัชกาลที่7 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัยที่ โอนไปรวมกันกับโรงเรียนวชิราวุธที่กรุงเทพฯ ต่อมา พ.ศ.2471 ได้มอบอาคารเรียนให้เป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และหอประชุมใช้เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นในปี พ.ศ.2498 ได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ใกล้วัดพลับพลาและวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) หอประชุมเดิมจึงปรับให้เป็นหอประชุมจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีต่อไป    อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6 เมื่อปี พ.ศ.2454 เป็นอาคารทรงยุโรปยุคแรกรัตนโกสินทร์ ลักษณะอาคารมีหลายหลังติดต่อกันเกือบเป็นวงกลม มีหอประชุมเป็นตึกสองชั้นสีขาวอยู่ท้ายสุดขนาดกว้าง 11.55 เมตร ยาว 287.4 เมตร เนื้อทีทั้งหมดของอาคาร 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ตัวอาคารเป็นตึก พื้นไม้ ทาสีไข่ไก่ ประตู หน้าต่างทาสีเขียวใบไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก ประดับด้วยงานไม้ลายวิจิตรที่ทำจากไม้สักทั้งหลัง ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมในปี พ.ศ.2511 และทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.2515 ในขณะนี้เทศบาลนครนนทบุรีปรับแต่งให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2500 ตัวเรือนนาฬิกายีห้อ Tag Heuer นับเป็น Tag Heuer ตัวเรือนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลาง การนัดพบและค้าขายของชาวจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เบอร์โทร

-

วันและเวลาทำการ

ทุกวันทำการ 06:00-19:00

ที่อยู่

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ความคิดเห็น