ท่าเรือด่วนปากเกร็ด

นนทบุรี

ข่าว

ประเพณีชอนธูป-ตักบาตรธูป

แต่เดิมเน้นถวายกันเฉพาะธูปเป็นหลัก ต่อมาภายหลังได้ถวายดอกไม้และเทียนเพิ่มขึ้น ชนรุ่นหลังจึงเรียกว่าตักบาตรดอกไม้

ประเพณีที่ชาวไทยรามัญจัดขึ้นในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ได้แก่ ประเพณีชอนธูป ตักบาตรชอนธูป วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด แต่เดิมมาเน้นถวายธูปเป็นหลัก ชาวไทยรามัญ เกาะเกร็ดถวายธูป เรียกเป็นภาษามอญว่า ชอนธูป ชาวไทยรามัญไทรน้อย วัดสโมสร อำเภอไทรน้อย ถวายดอกไม้ เรียกว่า ชอนกาว จึงเป็นที่มาของการตักบาตรดอกไม้ดังกล่าว