ศาลากลางหลังเก่า

นนทบุรี

วีดีโอ

วัดแสงสิริธรรม

วัดแสงสิริธรรมเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดขวิด เป็นวัดร้างคราวพม่าเข้าตั้งทัพที่ยึดเมืองนนทบุรี พ.ศ. 2308 และได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ พ.ศ. 2310 ผลจากสงครามครั้งนี้วัดขวิดจึงมีสภาพเป็นวัดร้างใน พ.ศ. 2327 รัชสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีชาวบ้านกลับมาอยู่ในบริเวณวัดขวิด ได้บูรณะวัดขวิดขึ้นมาใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งใน พ.ศ. 2334 เจ้าสัวเนียมเป็นแม่กองทำอิฐส่งไปสร้างวังและสร้างวัดในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำการบูรณะวัดในครั้งนั้นใน พ.ศ. 2388 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอุโบสถ มีการสร้างหอฉันกุฏิสงฆ์ใหม่ จำนวน 9 หลัง วัดขวิดได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดแสงสิริธรรมและใช้ชื่อนี้มาตราบถึงปัจจุบัน